โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163


หมู่ที่ 10 บ้านบ้านหล่อยูง ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา 82140
โทร. 0-7658-1493

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 5 8 1
อนุบาล 3 9 9 18 1
รวม อนุบาล 12 14 26 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 12 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 7 24 1
รวมประถม 60 56 116 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 72 70 142 8

บทความล่าสุด